Kontakty
Email: info@mvshop.sk
Telefón: +421 902 720 367

Fakturačná adresa
Milan Vanek
Močiar 619/37
980 01 Rimavské Janovce

IČO: 50868187
DIČ: 1085977255
Nie je platca DPH.

Zapísané v živnostenskom registri Okresného úradu Rimavská Sobota
Číslo živnostenského registra: 650-18910

Dozorný orgán
Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 048/412 49 69, 048/415 18 71
fax č. 048/412 46 93
Kontaktný formulár